Projekt „Fundraising – prosto do celu” jest odpowiedzią na problem braku środków finansowych w polskich organizacjach pozarządowych i instytucjach społecznych. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy lubelskich NGOsów w zakresie profesjonalnego fundraisingu.

W ramach projektu zaplanowane są 4 dniowe szkolenia i  1 dniowe seminaria o profesjonalnym pozyskiwaniu funduszy dla pięciu dziedzin:graforganizacje copy
– pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
– kultury i sztuki,
– edukacji,
– ekologii
– organizacji/klubów sportowych

Powyższe działania  dadzą organizacjom z pięciu obszarów podstawową wiedzę na temat planowego i etycznego zarządzania finansami, a jednocześnie stworzą podstawę dla rozwoju fundraisingu w tych dziedzinach.
Działania podjęte w ramach projektu mają stać się fundamentem dobrego gospodarowania funduszami w 5 obszarach: w edukacji, w opiece społecznej i ochronie zdrowia, w kulturze i sztuce, w ekologii oraz w organizacjach sportowych.

Projekt zapoczątkuje szkolenia w mniejszych miejscowościach Lubelszczyzny, które Wnioskodawca zamierza kontynuować w kolejnych latach, aby wzmocnić struktury Lubelskich NGO.  W celu wyrównywania szans w Regionie w pierwszej kolejności projekt będzie skierowany do najmniejszych, nowopowstałych organizacji szczególnie z terenów wiejskich.

Odbiorcy projektu to organizacje:

1. prowadzące lub działające na rzecz szkół i uczelni
2. prowadzące ośrodki zdrowia, szpitale i hospicja, prowadzące działalność medyczna, działające w ramach systemu opieki społecznej (schroniska i kuchnie dla ubogich, domy opieki), pomagające niepełnosprawnym i bezrobotnym, a także zaangażowane w ochronę praw człowieka.
3. prowadzące muzea i galerie, działające na rzecz kultury i instytucji z nią związanych.
4. powołane dla ochrony środowiska naturalnego, zagrożonych gatunków, pomocy zwierzętom i edukacji ekologicznej.
5. działające w ramach kółek sportowych, klubów, niekiedy posiadające osobowość prawna jako jedyne instytucje pozarządowe w bliskiej okolicy.